ҚК №3 отырысының хаттамасы

Жазба орналастырылды 14.11.2020

ҚК №3 отырысы 2020 жылғы 28 қыркүйекте өтті